สินค้า

"BREEZE" SUS POWER-SEAL HOSE CLAMP 12.7 MM.

*** ของแท้ MADE IN U.S.A. ***

*** ราคาขายส่งต่อตัว เมื่อสั่งสินค้า 100 ตัวขึ้นไป ***
 

STAINLESS STEEL HOSE CLAMP 63006 (11-20 mm.)

 • รหัสสินค้า : 63006
 • ราคา : 55.00 ฿
 
 

STAINLESS STEEL HOSE CLAMP 63008 (13-23 mm.)

 • รหัสสินค้า : 63008
 • ราคา : 60.00 ฿
 
 

STAINLESS STEEL HOSE CLAMP 63010 (14-27 mm.)

 • รหัสสินค้า : 63010
 • ราคา : 65.00 ฿
 
 

STAINLESS STEEL HOSE CLAMP 63012 (17-32 mm.)

 • รหัสสินค้า : 63012
 • ราคา : 70.00 ฿
 
 

STAINLESS STEEL HOSE CLAMP 63016 (21-38 mm.)

 • รหัสสินค้า : 63016
 • ราคา : 75.00 ฿
 
 

STAINLESS STEEL HOSE CLAMP 63020 (21-44 mm.)

 • รหัสสินค้า : 63020
 • ราคา : 80.00 ฿
 
 

STAINLESS STEEL HOSE CLAMP 63024 (27-51 mm.)

 • รหัสสินค้า : 63024
 • ราคา : 85.00 ฿
 
 

STAINLESS STEEL HOSE CLAMP 63028 (33-57 mm.)

 • รหัสสินค้า : 63028
 • ราคา : 95.00 ฿
 
 

STAINLESS STEEL HOSE CLAMP 63032 (40-64 mm.)

 • รหัสสินค้า : 63032
 • ราคา : 100.00 ฿
 
 

STAINLESS STEEL HOSE CLAMP 63036 (46-70 mm.)

 • รหัสสินค้า : 63036
 • ราคา : 110.00 ฿
 
 

STAINLESS STEEL HOSE CLAMP 63040 (52-76 mm.)

 • รหัสสินค้า : 63040
 • ราคา : 120.00 ฿
 
 

STAINLESS STEEL HOSE CLAMP 63044 (59-83 mm.)

 • รหัสสินค้า : 63044
 • ราคา : 130.00 ฿
 
 

STAINLESS STEEL HOSE CLAMP 63048 (65-89 mm.)

 • รหัสสินค้า : 63048
 • ราคา : 140.00 ฿
 
 

STAINLESS STEEL HOSE CLAMP 63052 (71-95 mm.)

 • รหัสสินค้า : 63052
 • ราคา : 150.00 ฿
 
 

STAINLESS STEEL HOSE CLAMP 63056 (78-102 mm.)

 • รหัสสินค้า : 63056
 • ราคา : 160.00 ฿
 
 

STAINLESS STEEL HOSE CLAMP 63060 (84-108 mm.)

 • รหัสสินค้า : 63060
 • ราคา : 170.00 ฿
 
 

STAINLESS STEEL HOSE CLAMP 63064 (91-114 mm.)

 • รหัสสินค้า : 63064
 • ราคา : 180.00 ฿
 
 

STAINLESS STEEL HOSE CLAMP 63072 (105-127 mm.)

 • รหัสสินค้า : 63072
 • ราคา : 190.00 ฿
 
 

STAINLESS STEEL HOSE CLAMP 63080 (117-140 mm.)

 • รหัสสินค้า : 63080
 • ราคา : 200.00 ฿
 
 

STAINLESS STEEL HOSE CLAMP 63088 (130-152 mm.)

 • รหัสสินค้า : 63088
 • ราคา : 210.00 ฿
 
12
*** ยอดสั่งซื้อสินค้า 3,000 ขึ้นไป ฟรี! ค่าจัดส่ง Flash Express or Kerry Express ***